MA2 Lua 函数库

 1. 主页
 2. 文档
 3. MA2 Lua 函数库
 4. gma.show.property.amount() 【对象属性数量函数】

gma.show.property.amount() 【对象属性数量函数】

函数名:对象属性数量函数
调 用:gma.show.property.amount(number:handle)
参 数:数字:对象的handle
返回值:数字:给定的对象所拥有的的属性数量
结 果:
备 注:获取对象handle可以使用 gma.show.getobj.handle()

例子:

 • 以下一般用法
function Start()
  local h = gma.show.getobj.handle("sequence 1")
  local count = gma.show.property.amount(h)
  gma.echo(count)
end
return Start;
标签 , ,
这篇文章对您有用吗?

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。